Op dit moment is er een regionaal samenwerkingsverband actief in de regio Zuid-Holland-Zuid. 

Dit is het gebied Alblasserwaard-Vijfherenlanden, Lingewaal, Drechtsteden en de Hoeksche Waard. Buurttoezicht Leerdam-Noord, Buurtpreventie Gorinchem-Oost, Buurtpreventie Gorinchem Stalkaarsen, Buurttoezicht Hardinxveld, Buurttoezicht Sliedrecht, Veilig Papendrecht, Buurttoezicht Alblasserdam, Buurtpreventie Groot-Ammers, Buurtpreventie Hendrik Ido Ambacht en Buurtpreventie Zwijndrecht hebben zich aangesloten bij dit samenwerkingsverband. 

 

Het samenwerkingsverband heeft 4 x per jaar een regio overleg.

Wat is het belang van samenwerking?

Het samenwerkingsverband heeft als doel elkaar te versterken door middel van het uitwisselen van informatie en ervaringen om zo niet alleen deveiligheid in elke gemeenten,maar in heel de regio te vergroten.  

Waarom samenwerken:

  • Delen van informatie
  • Delen van ervaringen
  • Gelijkwaardige manier van preventie/toezicht
  • Eenduidigheid in opleidingen
  • Voorkomen en signaleren van incidenten
  • Delen van signaleringen:-     Signalement van personen
  • Kenteken/ omschrijving voertuig
  • Tijdstip en locatie van incidenten

Delen van informatie

Op dit moment is er eenWhatsApp groep actief van Leerdam tot aan Hendrik Ido Ambacht. Als er bijvoorbeeld een inbraak gepleegd wordt in Leerdam waarbij een bepaald soort voertuig is gezien, is heel de regio op de hoogte via de coördinatoren van alle Buurttoezichten en Buurtpreventies die deelnemen. Daarnaast is er een besloten Facebook actief waarin ook informatie maar ook tips en tools gedeeld wordt. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om een publieke Facebook en Twitteraccount op te richten van de regionale samenwerking. Hierop worden contactgegevens van de verschillende partijen weergegeven om de bereikbaarheid te vergroten. Daarnaast wordt hier informatie op verspreid over actuele situaties en criminele activiteiten of trends. Ook worden er tips en tools gegeven aan bewoners van de verschillende gemeenten.

Delen van ervaringen

Naast het delen van informatie is het delen van informatie binnen dit samenwerkingsverband ook een belangrijke factor. Elke aangesloten partij heeft zijn of haar ervaring opgebouwd. Dit is soms per gemeente en werkwijze verschillend. Door deze ervaringen in het samenwerkingsverband met elkaar te delen kunnen we elkaar ondersteunen en mogelijk versterken. Je hoeft immers hetwiel niet zelf opnieuw uit te vinden.

Gelijkwaardige manier van preventie/toezicht

Er is binnen het samenwerkingsverband ook al gesproken over het creëren van een eenduidige werkwijze. Het voorstel is een globale richtlijn te creëren voor alle aangesloten partijen zodat er langzamerhand een gelijksoortige werkwijze ontstaat in de regio. Naast deze globale richtlijn stelt elke Buurttoezicht/Preventie zijn eigen kader op omdat elke gemeente en gebied anders is en er andere afspraken gelden met ketenpartners

 

Eenduidigheid in opleidingen

Bij een eenduidige werkwijze hoort dan natuurlijk als gevolg een eenduidigheid in de wijze van het opleiden van vrijwilligers.Buurttoezicht Hardinxveld heeft zelf een aantal cursussen ontwikkeld. Een introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers waarbij de basisbeginselen van Buurttoezicht/Preventie worden uitgelegd. Eencoördinator cursus speciaal voor de taak als coördinator en alles wat daarbij komt kijken. We zijn binnen het samenwerkingsverband aan het kijken of we een globale richtlijn qua cursus kunnen creëren die alle Buurttoezichten en Buurtpreventies kunnen gebruiken (naast deze globale richtlijn stelt elke Buurttoezicht/Preventie zijn eigen kader op,omdat elke gemeente en gebied anders is en er andere afspraken gelden met ketenpartners).

Voorkomen van signaleringen en incidenten

Het hoofddoel van een Buurttoezicht of Buurtpreventie is het verhogen van de veiligheid en het doen terugdringen van criminele activiteiten zoals inbraken, vernielingen, diefstallen of overlast op een preventieve of repressieve manier. Uiteraard dit nooit ten koste van de veiligheid van de vrijwilligers. Het voorstel is om dit middels de cursussen kenbaar te maken bij de vrijwilligers en hen voor te lichten om op de juiste wijze te handelen,omzo gevaarlijke situatiesof escalatie te voorkomen.

Delen van signaleringen

Binnen het samenwerkingsverband is het delen van informatie van criminele activiteiten/trends erg belangrijk. Dit gebeurt nu al middels de opgestarte WhatsApp groep en besloten Facebook. Denk hierbij bijvoorbeeld aan signalementen van personen of voertuigen. Of bepaalde methoden van inbraak. Zo kunnen de betrokken partijen hun vrijwilligers beter voorzien van informatie op straat. Dit met als doel bepaalde activiteiten eerder te herkennen,onderkennen en te voorkomen. Deze informatie wordt uiteraard op een verantwoorde manier gedeeld zodat hierdoor niemand op een negatieve manier wordt benadeeld.