Wat we doen
- We zijn aanwezig en zichtbaar;
- We zijn op vaste- en willekeurige momenten in de wijk;
- We lopen in opvallende kleding;

- We leggen duurzame contacten;
- We gaan gesprekken aan vanuit gelijkwaardigheid;
- We oordelen niet op basis van gevoel en we handelen op basis van feiten;