Toegevoegd worden aan de Alert-app?

Indien u toegevoegd wilt worden aan een van de Alert-apps kunt u dat middels onderstaand contactformulier doorgeven. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen in welk deel van Gorinchem-Oost u woont en dus aan welke Alert-App u wordt toegevoegd. De afspraken en spelregels rondom de Alert-app worden u dan eveneens toegestuurd.